Posiadacze pojazdów mechanicznych wiedzą doskonale, że ciąży na nich obowiązek kupna polisy OC, która jest niezbędnym dokumentem, by móc prowadzić samochód czy motocykl po polskich drogach. Polisa OC chroni zarówno portfel posiadacza polisy, jak i interesy innych użytkowników drogi. Czy opłata OC po terminie jest karana? Jak w praktyce wygląda opłata za OC?

Czy opłata OC po terminie jest karana?

Zastanawiając się, czy opłata OC po terminie jest problemem, warto przede wszystkim przyjrzeć się samej polisie i dowiedzieć, w jaki sposób działa. Polisa OC zawierana jest zazwyczaj na okres jednego roku – jej wysokość nie jest stała i wynika z wielu aspektów (m.in. wieku samochodu, marki, wieku posiadacza, na cenę wpływają również posiadane zniżki). Cena polisy może być mniejsza, jeśli zdecydujemy się na opłacenie jej z góry. Zasadniczo kupujący polisę ma trzy opcje związane z jej opłatą: w dniu podpisania umowy, w dniu, kiedy polisa wchodzi w życie lub też 7 dni po jej rozpoczęciu – warunki te określane są przez konkretne firmy ubezpieczeniowe. Jeśli uświadomimy sobie, że zapomnieliśmy o zapłacie za polisę OC, nie powinniśmy wpadać w panikę. Opłata OC po terminie nie zawsze wiąże się z karami i odsetkami. Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z naszym ubezpieczycielem i wyjaśnienie sprawy. Sprawa komplikuje się, kiedy to ubezpieczyciel sam zgłasza się do nas z tym problemem.

Opłata OC po terminie z punktu widzenia ubezpieczyciela

Jeśli ubezpieczyciel wezwie nas do zapłacenia zaległej składki, może okazać się, że poza kwota polisy przyjdzie nam też opłacić odsetki. W przeciwnym razie ubezpieczyciel może podjąć kroki windykacyjne. Warto wiedzieć, że nawet zapominając o opłaceniu składki OC, polisa jest ważna. Jeśli w wyniku wypadku z polisy zostaną wypłacone pieniądze, ubezpieczyciel zgłosi się do właściciela nieopłaconej polisy o uregulowanie należności i zwrot kosztów. 

Comments are closed.