Rozpoczęcie roku szkolnego jest niemałym obciążeniem dla domowego budżetu. Do kosztu zakupu podręczników, zeszytów i innych elementów wyprawki doliczyć należy składkę na ubezpieczenie szkolne. Czy zakup polisy dla dziecka (ucznia i przedszkolaka) jest obowiązkowy? Przed czym chroni ubezpieczenie? Czy jego zakup musi odbić się na kondycji Twojego portfela? Sprawdź!

Zbiorowe ubezpieczenie szkolne – czy jest obowiązkowe?

Na początku roku szkolnego rodzicom przedstawiana jest oferta zbiorowego ubezpieczenia dla wszystkich dzieci. Umowa podpisywana jest w większości przypadków na 12 miesięcy, co oznacza, że dziecko chronione jest nie tylko w trakcie roku szkolnego, ale również podczas wakacji.  Ubezpieczenie szkolne chroni pociechę zarówno wtedy, kiedy znajduje się na terenie szkoły, jak i poza nią.

Okazuje się jednak, że rodzice nie muszą skorzystać z oferty zaproponowanej przez szkołę. Zbiorowe polisy proponowane przez placówkę często zapewniają jedynie podstawową, mocno okrojoną ochronę. Z tego względu przezorni rodzice często decydują się samodzielnie ubezpieczyć dziecko w wybranym przez siebie towarzystwie.

Ochrona w ramach szkolnego NNW

Dobre ubezpieczenie szkolne od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia dziecku kompleksową ochronę w momencie doznania przez niego uszczerbku na zdrowiu. Opiekunowie ubezpieczonej osoby mogą liczyć na wypłacenie świadczenia, jeśli dziecko dozna uszkodzenia ciała, trwałego uszczerbku  na zdrowiu lub w razie śmierci. Pieniądze z polis umożliwiają podjęcie skutecznego leczenia, rehabilitacji czy uzyskanie pomocy psychologicznej.  Szczegółowe warunki każdej oferty zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Co ważne, koszty ubezpieczenia dziecka nie są wysokie i mogą wynosić nawet około 30 zł rocznie. 

Comments are closed.